Projekt Na kole bezpečně na cyklostezce v Liberci

30/05

Bezpečnost cyklistů je často diskutované téma.

Cyklisté bývají tradičně řazeni mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Zkušenost z řady evropských států ovšem dokazuje, že tomu tak nemusí být. Bezpečnost cyklistů na silnicích je bezesporu téma komplexní, nicméně významnou roli sehrává i jejich připravenost k bezpečnému provozu. Jaká je povinná výbava jízdního kola a jak se správně starat o jeho technický stav? Jak vybrat správnou cyklistickou přilbu a jak ji používat? Jak být při jízdě dostatečně viditelný pro motoristy? Jak si pomoci v případě nehody či úrazu?

Nejen to se cyklisté dozvěděli na preventivní akci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Krajského úřadu Libereckého kraje a Týmu silniční bezpečnosti „Na kole bezpečně“, která se uskutečnila včera odpoledne na cyklostezce U Nisy. Cyklisté měli možnost navíc v rámci projektu zdarma získat cyklolékárničku, která by i přesto, že není součástí povinného vybavení jízdního kola, neměla chybět žádnému cyklistovi.

Bezpečnost cyklistů je často diskutované téma. Bicyklisté obecně bývají spolu s chodci a motocyklisty považováni za nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. „V loňském roce zahynulo v České republice při nehodách s účastí cyklistů 44 osob, dalších 373 utrpělo zranění těžké a 3 050 lehké, přičemž vinou cyklistů zemřelo 25 lidí, 214 bylo zraněno těžce a 1 939 lehce,“ přiblížil stav nehod s účastí cyklistů plukovník Tomáš Lerch z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR. Velkým problémem je nehodovost starších cyklistů. Z celkem 44 mrtvých bicyklistů bylo 31 (tj. 70 procent) ve věku 55 let a více. Cyklistů seniorů (osob ve věku 65+) bylo 17, tj. 39 procent. „Z údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že největší nebezpečí hrozí starším cyklistům na křižovatkách, kdy odbočují doleva či dávají přednost v jízdě. Rizikové je pro řadu z nich i samotné ovládání jízdního kola. Nadprůměrné zastoupení mají senioři i ve statistikách smrtelných nehod bez zapojení jiného účastníka silničního provozu. Velkým problémem je i špatná viditelnost starších cyklistů, neboť si libují v tmavé barvě oblečení,“ vysvětluje Roman Budský, dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti.  

Ovšem záleží především na cyklistech samotných, nakolik budou na silnicích v bezpečí. Především se musí před každou jízdou přesvědčit, že je jejich jízdní kolo v řádném technickém stavu a splňuje požadavky na předepsanou povinnou výbavu. Když už nasednou na své bicykly, zásadně bez alkoholu (už po jednom malém pivu je cyklista vystaven až šestkrát většímu riziku účasti v dopravní nehodě se zraněním). Naopak je třeba za řídítka usedat s helmou na hlavě. Snižuje se tak riziko smrtelného poranění hlavy o dvě třetiny, nebezpečí poranění obličeje klesá o rovnou jednu třetinu. Cyklisté musí důsledně dbát na svou viditelnost. Ostatní účastníci silničního provozu mohou cyklisty snadno přehlédnout.  Přitom jezdci na bicyklech nejsou v případě kolize prakticky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich zájmu udělat vše pro to, aby byli ostatními zaregistrováni včas. To platí i pro jízdu za dne. Lze proto doporučit používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, přinejmenším alespoň vhodné pestře zbarvené doplňky.

Vhodnou kombinací fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost pro ostatní za denního světla i za tmy. Chování cyklistů by mělo být pro ostatní – především řidiče motorových vozidel – předvídatelné. Pokud cyklista udělá chybu, může ji řidič jiného vozidla ještě napravit. Nikoliv však v případě, že jeho chování je nečitelné. Důležitost znalosti alespoň základů pravidel silničního provozu snad není třeba připomínat…

„Úrazy se cyklistům nevyhýbají ani v Libereckém kraji. V důsledku dopravních nehod zemřel jeden cyklista, dalších 18 bylo zraněno těžce a 147 lehce,“ sděluje krajský policejní ředitel Vladislav Husák.  K další více než stovce cyklistů, kteří utrpěli poranění při turistické vyjížďce po Jizerských horách, byla přivolána Horská služba. Každoročně se bicyklisté v našem kraji stávají účastníky řady dopravních nehod, a to i při vyjížďkách mimo silnice, a utrpí zranění následkem srážky s jinou osobou či pevnou překážkou nebo v důsledku nezvládnutí řízení jízdního kola a následného pádu. „Proto vznikl ve spolupráci s Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje projekt, jehož cílem je vybavit cyklisty prostředky k poskytnutí základní laické první pomoci. Cyklisté budou upozorňováni na vhodnost mít u sebe cyklolékárničku, která poslouží při řešení zdravotních potíží, úrazech, střetech či dopravních nehodách, které je mohou potkat,“ vysvětluje Vladislav Husák, ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.  

Osvětové kampaně se na cyklostezce u Nisy zúčastnil také Tým silniční bezpečnosti, který společně s Libereckým krajem a dalšími partnery letos realizuje již osmý ročník projektu Na kole jen s přilbou. „Cyklisté si mohli osvěžit základní pravidla silničního provozu, seznámit se s povinnou a doporučenou výbavou kola i problematikou jejich viditelnosti v silničním provozu. Došlo i na to, jak správně vybrat a používat cyklistickou přilbu. Cyklisté zdarma obdrželi cyklolékárničky  a rovněž tak reflexní doplňky.“ uzavírá Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Fotogalerie zde.

^