O projektu

Vážení přátelé, pokud jste navštívili tyto naše webové stránky, patříte zřejmě k aktivním příznivcům cyklistiky, stejně jako my. Cyklistika celoevropsky nabývá na popularitě. A je jedno, zda si za řídítka sedáme z ryze pragmatických důvodů, když cestujeme do práce či za nákupem, nebo naopak vyrazíme na silnice či do přírody jen tak - pro zlepšení fyzické kondice, jako turisté, nebo jenom „dobít baterky“.

Bohužel však s jízdou na kole se pojí také nejedno nebezpečí, např. v podobě pádu z jízdního kola či kolize s jiným účastníkem silničního provozu. K podobné vážné újmě může cyklista snadno přijít i při jízdě mimo silnici. Jsou to sice případy, které ve statistikách dopravních nehod nenajdete, ale bohužel jich není málo.

Ne náhodou se projekt, na kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR a dalšími partnery, jmenuje „Na kole jen s přilbou“. Pokud dojde k těžkému či dokonce smrtelnému zranění cyklisty, je ve třech ze čtyř případů zasažena právě hlava. Přitom ve dvou třetinách případů by bylo možné následky kolize zmírnit, neboť zranění hlavy jsou na místech, jež mohou být chráněna přilbou. Samozřejmě kvalitní – schváleného typu – a řádně upevněnou. Němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk. Z českých statistik nehodovosti vyplývá, že v roce 2017 nemělo 84 procent usmrcených cyklistů na hlavě přilbu. A i ti, kteří přežili, si s sebou nejednou nesou do dalšího života trvalé následky, např. v podobě psychických poruch nebo epileptických záchvatů.

Cílem projektu je přispět ke snížení úrazů cyklistů, zejména těch se závažnými následky na zdraví. S našimi hlídkami se budete moci setkat od konce dubna do října po celé České republice, a to nejen v horských oblastech, ale i dalších destinacích atraktivních pro cykloturisty. Využijte tohoto okamžiku ke krátké osvěžující přestávce, během níž Vás naši spolupracovníci ochotně seznámí s kritérii, jak se bezpečně pohybovat na jízdním kole nejen po silnicích. Dozvíte se mnoho zajímavých informací, rádi zodpovíme i Vaše případné dotazy. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Váš Tým silniční bezpečnosti.

 

^