Cyklisto buď vidět!

Pamatujte, že samo výrazně zbarvené oblečení, bez reflexních prvků, Vás za tmy neochrání. Za nejlepší je tak třeba považovat kombinaci obou materiálů. Při jízdě za tmy pak cyklistu nejlépe zviditelní bezvadný stav osvětlení jízdního kola a oblečená reflexní vesta.

Rozdíl ve viditelnosti různě zbarvených oděvů a reflexních materiálů (zdroj: BESIP)

Ostatní účastníci silničního provozu mohou cyklisty snadno přehlédnout. Přitom jezdci na bicyklech nejsou v případě kolize prakticky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich zájmu udělat vše pro to, aby byli ostatními zaregistrováni včas. To platí nejen na pozemních komunikacích, ale i na horských či vinných stezkách. Vždyť i kolize s chodcem může pro oba skončit s vážnými následky.

Cyklisté by měli permanentně dbát na svou viditelnost, tedy i za dne. Lze proto doporučit používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, resp. alespoň vhodné pestře zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost pro ostatní za denního světla i za tmy.

A když už jsme u těch fluorescenčních a reflexních barev… Fluorescenční barvy, zpravidla jasně žlutá, oranžová či zelená, zvyšují viditelnost za denního světla a dále pak za svítání a soumraku. Za tmy však tuto svou výhodu ztrácejí. Naopak reflexní materiály tím, že odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji až na vzdálenost 200 metrů, výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

^