Opilý cyklista je nebezpečným účastníkem silničního provozu

Policisté evidují za letošní rok 2 893 nehod s účastí cyklistů, z toho 2 004 zavinili sami cyklisté. Do konce srpna již vyhaslo 32 životů jezdců na kolech. Mnozí stále nedodržují zákonná pravidla. Jedním z nich je zákaz požití alkoholu před jízdou. Opilí cyklisté mají letos na svědomí už 562 nehod, při nichž zemřeli 2 osoby, 19 utrpělo při nehodě těžká zranění.
Opilý cyklista je nebezpečným účastníkem silničního provozu

Opilý cyklista je nebezpečným účastníkem silničního provozu

„Po požití alkoholu jsou cyklisté nebezpeční sami sobě i ostatním v provozu, řada z nich si tuto skutečnost stále neuvědomuje. Svojí jízdou mohou způsobit i smrtelnou nehodu. Bohužel i k takovým případům už letos došlo,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti „Pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu,“ upozorňuje Polák.

Přestože cyklista není povinen vlastnit žádný řidičský průkaz, ze zákona je řidičem nemotorového vozidla a jako takový se musí řídit povinnostmi účastníka silničního provozu. Kromě ovládání jízdního kola, musí znát jak základní pravidla, to znamená chovat se ohleduplně a ukázněně, nikoho neohrozit apod., tak dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu je ze všech účastníků silničního provozu nejvyšší právě u cyklistů. „V 562 letošních případech policisté zjistili, že se cyklista před jízdou posilnil alkoholem, 2 opilí jezdci zemřeli, 19 jich skončilo s těžkým poraněním a 410 cyklistů se zranilo lehce,“ uvádí za Policejní prezidium Policie České republiky plk. Zuzana Pidrmanová. I přes tato statistická data můžeme být zatím mírnými optimisty. „Ve srovnání s loňským rokem v období leden až srpen sledujeme mírný pokles, kdy za stejné období loňského roku zemřelo 8 cyklistů po požití alkoholu, 30 jich bylo těžce zraněno a 467 lehce,“ dodává Pidrmanová.

Pro představu – cyklista s hladinou alkoholu 0,8 promile, což jsou asi tři vypitá piva, zvýší riziko zavinění dopravní nehody zhruba až dvacetkrát více, a navíc s jeho těžkým zraněním. „V případě pádu nebo střetu není cyklista prakticky téměř chráněn. Přitom spolu s chodci a motorkáři patří mezi nejzranitelnější účastníky. Je to tím, že jezdce nechrání žádná karoserie, tak jako třeba řidiče v autě. A pokud se posilní alkoholem, je jízda velmi nebezpečná,“ zdůrazňuje Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou.

Cyklistovi, u kterého policisté odhalí alkohol, hrozí sankce ve správním řízení od 2 500 Kč do 20 000 Kč. Je-li u něj kvůli ovlivnění alkoholem zjištěn tzv. stav vylučující způsobilost, může mu být uložena pokuta od 25 000 Kč až do výše 50 000 Kč. Pokud cyklista odmítne dechovou zkoušku, případně odborné lékařské vyšetření, hrozí mu pokuta od 25 000 Kč až do 50 000 Kč.


Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je snížení nehodovosti, a zejména následků dopravních nehod cyklistů v ČR, ke kterým dochází nepoužitím, či nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen na použití ochranných bezpečnostních přileb. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Mojekolo.cz a podnik Lesy České republiky, s. p.

Zpět