O projektu

Vážení přátelé, pokud jste navštívili tyto naše webové stránky, patříte zřejmě k aktivním příznivcům cyklistiky, stejně jako my. Cyklistika celoevropsky nabývá na popularitě. A je jedno, zda si za řídítka sedáme z ryze pragmatických důvodů, když cestujeme do práce či za nákupem, nebo naopak vyrazíme na silnice či do přírody jen tak - pro zlepšení fyzické kondice, jako turisté, nebo jenom „dobít baterky“.

Bohužel však s jízdou na kole se pojí také nejedno nebezpečí, např. v podobě pádu z jízdního kola či kolize s jiným účastníkem silničního provozu. K podobné vážné újmě může cyklista snadno přijít i při jízdě mimo silnici. Jsou to sice případy, které ve statistikách dopravních nehod nenajdete, ale bohužel jich není málo.

Ne náhodou se projekt, na kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích pod hlavičkou Týmu silniční bezpečnosti s partnery jako Horská služba ČR, Policie ČR a řada dalších, jmenuje „Na kole jen s přilbou“. Dle údajů zveřejněných Evropskou radou pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) vyplývá, cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 procent a v případě zranění smrtelného se jedná o 65 procent. Samozřejmě kvalitní – schváleného typu – a řádně upevněná. Němečtí a rakouští dopravní experti se shodují, že k asi 20 procentům smrtelných a těžkých zranění cyklistů by nemuselo dojít, pokud by bylo povinné používání cyklistické přilby pro všechny, bez ohledu na jejich věk. Na základě provedeného výzkumu dospělo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., k závěru, že v České republice mohlo 37 procent usmrcených cyklistů žít, pokud by řádně použili cyklistickou přilbu. Dodejme, že i ti, kteří bez přilby přežili, si s sebou nejednou nesou do dalšího života trvalé následky, např. v podobě psychických poruch nebo epileptických záchvatů.

Cílem projektu je přispět ke snížení úrazů cyklistů, zejména těch se závažnými následky na zdraví. Již třináctým rokem se s našimi hlídkami budete moci setkat po celé České republice, a to nejen v horských oblastech, destinacích atraktivních pro cykloturisty, ale také ve městech. Využijte tohoto okamžiku ke krátké osvěžující přestávce, během níž Vás naši spolupracovníci ochotně seznámí s kritérii, jak se bezpečně pohybovat na jízdním kole nejen po silnicích. Dozvíte se mnoho zajímavých informací, rádi zodpovíme i Vaše případné dotazy. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Váš Tým silniční bezpečnosti.