Helma na kolo v každém věku AUTOMATICKY!

V roce 2021 zemřelo 43 cyklistů. Svoji hlavu nechránilo v době nehody přes 72% z nich. Nejtragičtější následky zaznamenáváme u cyklistů ve věku nad 55 let, kterých v uplynulém roce zemřelo 27. Opět proto v pokračování kampaně AUTOMATICKY apelujeme na všechny cyklisty bez rozdílu věku, aby přijali helmu za automatickou součást svého cyklistického vybavení.
Helma na kolo v každém věku AUTOMATICKY!

Helma na kolo v každém věku AUTOMATICKY!

„Na vysoké riziko jízdy na kole bez helmy upozorňujeme dlouhodobě. Intenzivněji od minulého roku, kdy jsme loni přesně v tento den spustili kampaň AUTOMATICKY společně s vyhlášením Dne s přilbou. V této letošní fázi upozorňujeme na riziko jízdy bez přilby zejména cyklisty vyššího věku, kteří často pečují o všechny a všechno kolem sebe, ale na vlastní bezpečí mnohdy zapomínají. Věříme, že by naše informace mohly motivovat i jejich blízké, aby svým rodičům či prarodičům přilbu na kolo pořídili,“ popisuje vedoucí oddělení prevence plk. Zuzana Pidrmanová záměry pokračování kampaně. To vše platí bez ohledu na to, jestli na kole sportujete, používáte ho jako dopravní prostředek do práce nebo na něm jezdíte nakoupit. K dopravní nehodě, třeba právě s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na silnici pár metrů od domova.


Proč v této fázi kampaně cílíme právě na starší cyklisty, napovídají už zmíněná čísla. „Je alarmující, že z 27 usmrcených cyklistů ve věkové kategorii nad 55 let jich 20 nemělo v době nehody cyklistickou přilbu. Legislativa plnoletým cyklistům v tomto ohledu nic nenařizuje, ale měl by zvítězit zdravý rozum. Vždyť život a zdraví máme jen jedno,“ dokresluje motivy kampaně ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.


Obecně platí, že jsou cyklisté v provozu jedni z nejvíce zranitelných účastníků a pro seniory to platí dvojnásobně. "Jízda na kole jako taková se nezapomíná." Nebo "Za mého mladí nic takového nebylo, nepotřebuji to ani teď". „To jsou nejčastější věty seniorů, se kterými hovoříme na akcích a snažíme se je přesvědčit o používání ochranné přilby. Dovednost se nezapomíná, ale od jistého věku opět klesá. Pohybový aparát seniorů křehne a reakční doba se prodlužuje. Pád z jízdního kola může být při tzv. samonehodě fatální, natož došlo-li by ke střetu například s automobilem. Určitě by tedy neměli přilby brát na lehkou váhu a pohlížet na ně jako na novodobý výmysl, který v mládí v řidším provozu nepotřebovali,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.


Do obecnějšího rámce zasazuje pohyb seniorů v silničním provozu Roman Budský z Platformy VIZE 0.  „Z dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vyplývá, že má Česká republika v mezinárodním srovnání jeden z největších podílů seniorů v populaci. To má pochopitelně dopad i do statistik dopravních nehod a je zřejmé, že je seniorům v provozu věnovat pozornost. Na věk často navazuje způsob, jakým se lidé v provozu pohybují. Řada starších lidí si už netroufá usednout za volant anebo řidičský průkaz nikdy neměli. Pěšky může být potřebnou vzdálenost obtížné zvládnout a prostředky MHD nemusí mít v daném místě dostatečné pokrytí. Jako vhodná alternativa přepravy se tak nabízí jízdní kolo. Zejména starší cyklisté ale mohou mít problém posoudit některá rizika, obzvlášť pokud nejsou držiteli řidičského oprávnění. Přestože je nezbytné seniory v dopravě školit a vzdělávat, měli bychom apelovat i na mladší účastníky provozu, aby ve vztahu ke starším lidem na silnicích zachovávali nadhled, vzájemný respekt a toleranci.“


Pomozte nám chránit seniory


Jak jsme zmiňovali v úvodu, věříme, že i mezigenerační vtahy a zájem o své blízké mohou přinést starším cyklistům vyšší bezpečí. Pokud právě vás naše výzva oslovila a vybavíte „svého seniora nebo seniorku“ cyklistickou přilbou, budeme rádi, když nám pošlete na e-mail pp.prevence@pcr.cz fotku, jakou jim udělala vaše starost o ně radost. Kdy jindy přemýšlet o bezpečné jízdě na kole, než v Den s přilbou, který je právě dnes? #nosimhlemu #automaticky


Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole, a to prostřednictvím komunikační kampaně zaměřené na informování a motivování cyklistů k dodržování příslušných bezpečnostních zásad při jízdě na kole ve městech, ale i při rekreaci. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Mojekolo.cz, Toyota a podnik Lesy České republiky, s. p.

Zpět